På Friskolen kender alle elever og lærere hinanden på tværs af afdelingerne. De store elever hjælper de mindre, og passer på dem. 5 - 10 dage om året er eleverne sammen i temauger, hvor elever fra børnehave klassen til 9. årgang er sammen.
 
Friskolen har nul-tolerance overfor mobning. I den forbindelse har vi lavet en fællesskabspolitik, da vi tror på at et stærkt fællesskab forebygger mobning. Fællesskabspolitikken kan ses andetsteds på hjemmesiden.  
  
Friskolen tror på, at man lærer bedst i inspirerende omgivelser. Derfor har Friskolen store grønne områder og næsten ingen asfalt. Elevrådet, støtteforeningen og bestyrelsen arbejdede for nogle år siden sammen om at skabe bedre betingelser på for leg og udfoldelse på legepladsen og fik i den forbindelse midler til flere legeredskaber. 
 
Friskolens fornemmeste opgave er at klæde skolens børn og unge på til en fremtid, som ingen kender. Derfor er lysten til at lære vigtig. De unge, som forlader skolen efter ti års skolegang, skal igennem hele livet tilegne sig ny viden og begå sig i en uvis fremtid. Vi lægger vægt på dannelse, læring og fælleskab og gør alt vi kan for at eleverne føler sig klar til at begå sig på kommende ungdomsuddannelser, når de har forladt friskolen.
 
Friskolen Østerlars er forældrenes skole. Det er forældrene, der gennem den forældrevalgte bestyrelse, har den overordnede ledelse.
Friskolen forventer derfor, at forældrene engagerer sig i deres børns skole, både i den daglige skolegang, sociale arrangementer, møder, generalforsamling og praktiske arbejdsdage, hvor skolen vedligeholdes inde og ud.
 
Til gengæld har en friskoleforælder en tæt kontakt til lærerne og skolen. Der afsættes årligt tid til skole-hjemsamtaler foruden forældremøder og derudover står vi til rådighed for forældre og elever, der i en periode har brug for samtaler om barnets skolegang og trivsel.
 
Via skoleintra udsender afdelingerne ugeplaner, hvor lærerne orienterer om den kommende uge, emner, lektier, ture mm.
Alle forældre er desuden altid velkomne til at være med i en skoledag, man skal dog forvente at skulle deltage aktivt og aftale nærmere med læreren.