Velkommen til Fristjernen

Fristjernen er Friskolen Østerlars´ SFO:

 

Skolefritidsordningen (SFO) er for alle elever. SFO tilbydes i tidsrummet kl. 6.30 - 08.00 og efter endt undervisning til kl. 16.30.

 

SFO’en har åbent i alle ferier, undtagen i uge 29 og 30, mellem jul og nytår, påskeferien samt fredagen efter Kr. Himmelfart.

Hvis der er mindre end 5 børn tilmeldt i ferieugerne holder SFO lukket.

Åbningstiderne i ferierne er fra kl. 6.30 - 16.30.

 

Værdier:

Fristjernens pædagogiske værdier og principper ligger i forlængelse af Friskolens overordnede værdier. Vi arbejder med fællesskaber, plads til forskellighed, et åbent og ligeværdigt samspil, tryghed, nærvær og tid til det enkelte barn og til fordybelse.

 

Fristjernen er et fritidstilbud, hvor børnene selv bestemmer om de vil deltage i dagens planlagte aktiviteter eller lege med vennerne. Vi tager, så vidt det er muligt, udgangspunkt i børnenes forslag og idéer til aktiviteter i SFO´en. Vi arbejder ud fra frivillighedsprincippet, på den måde udvikler de sig og lærer selv at vælge til og fra.

 

Ture ud af huset:

Vi tager på tur ud af huset for at give børnene en fælles oplevelse, skabe nye relationer, opleve naturen eller kulturen.

Børnene udvikler sig, når de lærer at tage stilling til, hvad de vil i deres fritid. De lærer at videregive information om en tur hjemme. De bliver opsøgende, interesserede og er engagerede deltagere, fordi de selv har valgt at være med til at bestemme hvortil turen går.

 

Café:

Hver anden fredag har vi Café for alle skolens elever og forældre. Denne dag har børnene mulighed for at have computer, Ipad, og legetøj med.

 

Eftermiddagsmad:

De børn der er tilmeldt SFO får let anrettet mad ca. kl. 14.30.

 

Busafgange:

Personalet sørger for at sende børnene afsted med de rette busser.

 

SFO har lukket:

 

Ferietilmelding:

Vi sender tilmeldingslister ud på Intra, hvor I kan melde til eller fra om jeres barn kommer eller holder fri fra SFO. Dette gør vi for at tilpasse vores personaleressourcer i forhold til, hvor mange børn der kommer i SFO’en.

I alle ferier er der som udgangspunkt åbent, men hvis tilmeldingen på enkelte dage i ferierne er under 5 børn, tillader vi os at holde lukket.

I ferier vil vi gerne have, at jeres barn kommer inden kl. 9.30, medmindre andet er aftalt med personalet.

 

Forældresamarbejde:

Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde. Vi kan altid kontaktes i SFO- tiden og på intra. Information om SFO´ens dagligdag kan læses i infobreve og på SFO´ens opslagstavle.