Friskolen Østerlars er i 2013 blevet Red Barnet ambasadørskole. Vi er meget stolte af, at være den eneste Red Barnet ambasadørskole på Bornholm, på landsplan i 2013 var der 22 Red Barnet ambasadørskoler.
 
Som skole vil vi gerne sætte fokus på vigtigheden i, at eleverne lærer deres rettigheder at kende, for så er der også en god chance for, at de bliver bedre til at passe på sig selv og hinanden og sige fra over for overgreb, mobning og diskrimination.
 
På Børnerettighedsdagen d. 20. november markerer skolen, at børn siden 1989 har haft deres helt egne menneskerettigheder, som er skrevet ned i FN’s Børnekonvention. Skolen har valgt at sætte børns rettigheder på skoleskemaet denne dag, for desværre kender kun hvert 10. barn i Danmark deres rettigheder. Vi går på Friskolen Østerlars meget op i, at vores elever forstår, at de har rettigheder og kan bruge dem aktivt i deres hverdag. Børnerettighedsdagen er også en oplagt mulighed for at høre børnenes stemmer.
 
 
 
 
 
 
Udviklingsprojekt ’Børns Beredskab mod vold og overgreb’ og resiliens
Vi er i øjeblikket med i to projekter hos Red Barnet, udvikling af undervisningsmateriale om ’Børns Beredskab mod vold og overgreb’ og et forskningsprojekt om børns resiliens.
 
Vi er med til at udvikle og afprøve et undervisningsforløb omkring børns rettigheder, trivsel og resiliens. Projektet har til formål at fremme børnenes trivsel, deres kendskab til børns rettigheder og deres modstandsdygtighed over for vold og overgreb. Projektet er forbyggende, og tanken er, at ved at lære børnene om deres rettigheder, ved at skabe et trygt miljø omkring dem og ved at arbejde med deres selvtillid og evne til at løse konflikter, kan vi ruste dem bedre til at møde de udfordringer, som de kan komme til at møde igennem deres opvækst.

12-15 skoler over hele landet skal deltage i projektet. Projektet er et udviklingsprojekt, og efter dets afslutning, håber vi, at de undervisningsforløb og undervisningsmaterialer, som er blevet udviklet i projektet, kan bruges af endnu flere skoler.

 

Derudover har den mellemste elevgruppe deltaget i en spørgeskemaundersøgelse omkring resiliens (modstandskraft). Spørgeskemaundersøgelsen er efterfølgende blevet behandlet af Red Barnet og skolen har udarbejdet en handleplan for at styrke eleernes resiliens.