Idegrundlag for Støtteforeningen for Friskolen Østerlars 
 
Støtteforeningens formål er at støtte skolen og det ungdomsarbejde der er på skolen. Støtteforeningen skal både være drivende i forhold til aktiviteter udenfor almindelig skoletid, samt støtte skolen med sit virke.
 
Uden for almindelig skoletid kan støtteforeningen sikre at der i den omfang det efterspørges arrangeres amatør teater, musik undervisning, boldspild, naturlære osv. for skolen og omegnens børn. Foreningen kan også arrangere foredrag og voksen universitet i de sene timer for skolens forældre og andre voksne.
 
Forening støtter tiltag der gavner børn og voksne bredest muligt. Eksempler på hvad Støtteforeningen kan sørge for er:
Bord og bænke til udendørs brug, mikrofoner og forstærker, IT kusus til skolens lærer, telte og meget andet.
 
Skolen kan til en hver tid anmode støtteforeningen om midler. Når man søger er det vigtigt at lave en bred og pædagogisk begrundelse for hvorfor man søger, og ansøgningen må meget gerne være drøftet i ledelsen, bygningen eller lærergruppen. Hvis en klasse ønsker at søge midler hos støtteforeningen, skal ansøgningen indeholde noget, som resten af skolen kan få gavn af.
 
Alle børn og forældre på Friskolen Østerlars er medlemmer af støtteforeningen.
Alle interesserede er meget velkomne til at melde sig ind. Det koster 100 kr. om året. Ønsker man, at blive medlem kan man kontakte støtteforeningens formand eller kontoret på Friskolen Østerlars.