Skolebestyrelsen

    

Bestyrelsen på Friskolen Østerlars består af 5 forældrevalgte medlemmer og

2-4 suppleanter. Valget sker på skolens årlige generalforsamling, som afholdes

i april måned. Bestyrelsen konstitueres på et bestyrelsesmøde lige efter generalforsamlingen (samme aften).

 

Bestyrelsesmøderne afholdes ca. 10 gange årligt, hvor skoleleder, (souschef) og en

repræsentant fra medarbejdergruppen deltager. Elevrådet har møderet til visse

punkter af bestyrelsesmødet.