Anderledes dage og uger og vores traditioner

Friskolen er en skole, der både hviler på stærke og solide traditioner, samtidig med at vi hele tiden udvikler nye ideer. Listen over dette skoleårs aktiviteter afspejler dette. Juleafslutning og sommer afslutning i Kyllingemoderen (afslutning af skoleåret med farvel til afgangseleverne) og velkommen til kommende Børnahveklasseelever) repræsenterer to af de solide traditioner, vi har på skolen.

 

•OB overnatning – 18. august

•Kulturuge (forberedelse af fælles lejrskole) – uge 34

•Fælles lejrskole – uge 35

•Naturfagliguge – uge 41

•Motionsdag – 14. oktober

•7. årgang FLL (First Lego League) - uge 44

•8. årgang praktik – uge 44

•9. årgang udlandsrejse - uge 44

•10. årgang tur til Barsebäk (Sverige) i fysik

•Børnerettighedsdag - 18. november

• Åbenthus - 19. november

•BUM (Bornholms uddannelses messe for OB) -24. november

•Juleklippedag – 25. november

•Sangskriver workshop i Mellembygningen -december

•Klassedag - 20. december

•OB julefrokost – 20. december

•Juleafsutning – 20. december

•10. årgang mundtlig eksamen - uge 2

•Terminsprøve for 8., 9. og 10. årgang – uge 4

•Projekt, musical, projektopgave og OSO – uge 5 + 6

•Hold 7., 8., 9. og 10. årgang i KBH - d. 8 og 9. februar

•Fastelavn – 27. februar

•Skolefest – 16. marts

•Klassedag - 17. marts

•10. årgang udlandsrejse - uge 13

9. og 10. årgang skriftlig eksamen – uge 18/19

•Åbenthus - 6. maj

•Legeade – uge 19

•9. og 10. årgang sidste skoledag – 24. maj

•9. kl. og 10. årgang mundtlig eksamen – fra 29. maj

•OB på folkemøde - 15 og 16. juni

•Oprydningsdag – 21. juni

•Brændesgårdshaven  – 22. juni

•Kyllingemoderen – 22. juni