Anderledes dage og uger og vores traditioner

Friskolen er en skole, der både hviler på stærke og solide traditioner, samtidig med at vi hele tiden udvikler nye ideer. Listen over dette skoleårs aktiviteter afspejler dette. Juleafslutning og sommer afslutning i Kyllingemoderen (afslutning af skoleåret med farvel til afgangseleverne) og velkommen til kommende Børnehaveklasseelever) repræsenterer to af de solide traditioner, vi har på skolen.

Nedenfor ses datoer for skoleåret 2018/2019

 

  • Vennelæsning ca. 1 gang om måneden
  • Fællesmøde 4-6 gange om året

 

. 1. skoledag - 14. august

•OB overnatning – 16.-17. august

•Kulturuge (forberedelse af fælles lejrskole)- uge 35

•Fælles lejrskole –uge 36

•Motionsdag  -  12. oktober

•Naturfagliguge  - uge 43

•7. årgang FLL (First Lego League) -  uge 44

•8. årgang praktik – uge 44

•9. årgang udlandsrejse - uge 44

 •Børnerettighedsdag - 18. november

• Åbenthus - 10. november

•BUM (Bornholms uddannelses messe for OB) - 22. november

•Juleklippedag – 30. november

•Sangskriver workshop i Mellembygningen - december

•Klassedag - 20. december

•OB juleafslutning – 20. december

•Skolens Juleafslutning –  20.december

•Terminsprøve for 8. og 9.årg. uge 2

•Projekt indskolingen, musical mellembygningen, projektopgave i overbygningen – uge 3 + 4

•OB i København 23. +24. januar

. Edison i mellembygningen - februar

•Fastelavn –1. marts

.Trivselsdag - 13. marts

•Skolefest – 4. april

•Klassedag - 5. april 

9. årg. skriftlige afgangsprøver – uge 18/19 

•Legeade – uge 20

•9. årgangs sidste skoledag – 29. maj

•9. årg. mundtlig eksamen – fra 3. juni

•OB på folkemøde - 13.+14. juni

•Skoleafslutning i Kyllingemoderen – 24. juni

•Oprydningsdag – 26. juni

•Brændesgårdshaven  – 27. juni